องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านทาน

อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
account_box ผู้บริหาร
นายสำรอง สูขโข
นายก อบต.บ้านทาน
โทร : 063-1986768
นายบุญยืน ดีเด่น
รองนายก อบต.บ้านทาน
โทร : 081-7955131
-ว่าง-
รองนายก อบต.บ้านทาน
นายณัฐวุธ ทองมาก
เลขานุการนายก อบต.บ้านทาน
โทร : 064-7733281