messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านทาน
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
account_box ผู้บริหาร
นายสำรอง สูขโข
นายก อบต.บ้านทาน
โทร : 063-1986768
นายบุญยืน ดีเด่น
รองนายก อบต.บ้านทาน
โทร : 081-7955131
นางสาวภัศราภรณ์ สมจิตต์รักษ์
รองนายก อบต.บ้านทาน
โทร : 091-7809919
นายณัฐวุธ ทองมาก
เลขานุการนายก อบต.บ้านทาน
โทร : 064-7733281