องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านทาน

อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
account_box กองช่าง
นายเสกสรร พราหมณ์ฤกษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
(-ว่าง-)
นายช่างโยธา
นายศราวุฒิ สิทธิไพร
พนักงานผลิตน้ำประปา
นางสาวยุพา สมจิตต์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(-ว่าง-)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายวีระพงศ์ ออมรัตน์
พนักงานผลิตน้ำประปา
(-ว่าง-)
พนักงานจดมาตรน้ำ