องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านทาน

อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลท่าเสน เรื่อง จัดซื้อที่ดินเพื่อขยายเขตที่ทําการ อบต.ท่าเสน หมู่ที่ ๕ บ้านไร่เหมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 86
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลท่าเสน เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องกระจายเสียงไร้สายพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 221
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2564 - เดือนมิถุนายน 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม ๒๕๖๔ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลท่าเสน เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล.สายริมคลองชลประทาน จากสะพานข้ามคลอง บริเวณไร่นางเครือสี คำช่วย หมู่ที่ 5 บ้านไร่เหมืองทอง ตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลท่าเสน เรื่อง ปรับปรุงผิวจราจร จากบ้านนางสุทิน - บ้านนายชาญ มีธรรม หมู่ที่ 2 บ้านท่าศาลา ตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 64
1 - 20 (ทั้งหมด 62 รายการ) 1 2 3 4