องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านทาน

อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 85
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 265
insert_drive_file สรุปแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 252
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 386
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 341
insert_drive_file แผนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2562 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 335
insert_drive_file คู่มือการปฎิบัติงานตามภารกิจหลัก ของสำนักงานปลัด กระบวนการ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 298
insert_drive_file แผนพัฒนา3 ปี 59 (บทที่ 1-4) (ฉบับใหม่ 2560-2562) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2560 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 312
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1