องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านทาน

อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
apps ข้อมูลการดำเนินงาน
insert_drive_file ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 352
insert_drive_file ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 346
insert_drive_file ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2560 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 357
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ส่วนที่ 5 การแผนติดตามและประเมินผล ปี 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2559 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 297
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ส่วนที่3 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2559 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 315
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ปก คำนำ สารบัญ ส่วนทีี่1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน และส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2559 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 314
insert_drive_file แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2559 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 304
insert_drive_file แผนป้องกันการทุจริต ปี 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2559 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 316
insert_drive_file แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2559 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 300
insert_drive_file แผนพัฒนา3 ปี 59 (บทที่ 1-4) (ฉบับใหม่ 2560-2562) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2559 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 332
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2559 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 346
insert_drive_file รายงานการติดตาามและประเมินผล ปี 2560 รอบที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2559 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 358
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ส่วนที่ 4 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ (แผนงาน) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2559 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 301
insert_drive_file ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2559 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 312
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1