องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านทาน

อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
picture_as_pdf อำนาจหน้าที่
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน เรื่อง การมอบอำนาจการตัดสินใจเพื่อความรวดเร็วในการบริการประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 317
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน เรื่อง การมอบอำนาจการตัดสินใจเพื่อความรวดเร็วในการบริการประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 306
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 312
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 304
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1