ชื่อเรื่อง : จ้างล้างทำความสะอาดระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมเปลี่ยนกรวดกรอง ทรายกรอง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง