ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลท่าเสน เรื่อง จัดซื้อที่ดินเพื่อขยายเขตที่ทําการ อบต.ท่าเสน หมู่ที่ ๕ บ้านไร่เหมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อไฟล์ : 5zvo4nkMon25820.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้