ชื่อเรื่อง : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี โดยงานพรรคการเมือง ได้กำหนดแผนการออกรับ-ยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบต. ณ ที่ทำการ อบต. ระหว่างวันที่ 6 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
รายละเอียด : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี โดยงานพรรคการเมือง ได้กำหนดแผนการออกรับ-ยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบต. ณ ที่ทำการ อบต. ระหว่างวันที่ 6 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งมีกำหนดการออกรับ-ยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายฯ ในวัน เวลา และสถานที่ตามภาพที่แนบมานี้ ---------- **จึงขอให้ยื่นบัญชีรายรับรายจ่าย ภายใน 90 วัน นับจากวันเลือกตั้ง (ภายในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565) #ผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกราย ต้องยื่นบัญชีรายรับ - รายจ่ายในการเลือกตั้ง พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ---------- หากไม่ยื่น จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด 5 ปี ---------- ยื่นเอกสารเป็นเท็จ จำคุกตั้งแต่ 1-5 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000-100,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด 10 ปี
ชื่อไฟล์ : 2depgwbWed104550.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : EZJYYF8Wed104553.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้