องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านทาน

อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน "วันเด็กเเห่งชาติ พ.ศ.2566"
รายละเอียด : วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน ได้จัดกิจกรรมวันเด็กเเห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจาก คุณวันชัย ขาวคง สจ. เขต 3 เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เกี่ยวข้องตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก ในการเลี้ยงดูให้เติบโตอยางมีคุณภาพ เยาวชนตระหนักถึงวินัยหน้าที่ของตน กล้าคิด กล้าเเสดงออก ในทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์
ผู้โพส : admin