องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านทาน

อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การสอนจัดทำผ้ามัดย้อมเย็น ณ.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน (34 ภาพ) [30 สิงหาคม 2565]
ดำเนินการปิดการแข่งชันโครงการกีฬาเชื่อมความสามัคคีหลีกหนียาเสพติด โดยมอบถ้วยรางวัล และเงินรางวัล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักีฬา (88 ภาพ) [21 สิงหาคม 2565]
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 จัดกิจกรรม ไหว้แม่ ศพด.อบต.บ้านทาน [11 สิงหาคม 2565]
จ้ดโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีหลีกหนียาเสพติด ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในเขตพื้นที่เห็นความสำคัญ ของการออกกำลังกาย และสุขภาพ รวมถึงเสริมสร้างให้รู้จักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย (52 ภาพ) [7 สิงหาคม 2565]
กิจกรรม จิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ กำจัดวัชพืชผักตบชวาในคลองสายบางจาก ตำบลบ้านทาน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (48 ภาพ) [27 กรกฎาคม 2565]
คณะบริหาร อบต.บ้านทาน ,สมาชิกสภา อบต. และพนักงานส่วนตำบลบ้านทาน ร่วมกับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดจันทาราม และโรงเรียนบ้านดงห้วยหลวง ร่วมกันแห่เทียนและถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 (19 ภาพ) [12 กรกฎาคม 2565]
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน ) ประจำปี 2565 (20 ภาพ) [24 มิถุนายน 2565]
เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส (10 ภาพ) [8 มิถุนายน 2565]
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (21 ภาพ) [7 มิถุนายน 2565]
กิจกรรมการตัดแต่งกิ่งไม้ตามแนวสายไฟ ในเขตตำบลบ้านทาน ในวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านทาน (12 ภาพ) [6 มิถุนายน 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 - 10 (ทั้งหมด 151 รายการ)