องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านทาน

อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 ณ บริเวณวัดจันทาราม ตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด [13 เมษายน 2566]
กิจกรรมสรงน้ำพระวันสงกรานต์ 12 เมษายน 2566 ศพด.อบต.บ้านทาน (17 ภาพ) [12 เมษายน 2566]
โครงการต้นกล้าบัณฑิตน้อย ก้าวใหม่สู้พัฒนาการสมวัย (13 ภาพ) [27 มีนาคม 2566]
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน "วันเด็กเเห่งชาติ พ.ศ.2566" [14 มกราคม 2566]
ภาพการเตรียมกิจกรรมและผู้สนับสนุนของขวัญวันเด็ก ปี 2566 ของ อบต.บ้านทาน (17 ภาพ) [12 มกราคม 2566]
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน เพื่อกำหนดแนวทาง วิธีการติดตามฯ ณ ห้องประชุม อบต.บ้านทาน (6 ภาพ) [21 พฤศจิกายน 2565]
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยจัดงานประเพณีลอยกระทงเพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ ประเพณีไทย ที่มีมาแต่โบราณ (34 ภาพ) [8 พฤศจิกายน 2565]
โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การสอนจัดทำผ้ามัดย้อมเย็น ณ.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน (34 ภาพ) [30 สิงหาคม 2565]
ดำเนินการปิดการแข่งชันโครงการกีฬาเชื่อมความสามัคคีหลีกหนียาเสพติด โดยมอบถ้วยรางวัล และเงินรางวัล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักีฬา (88 ภาพ) [21 สิงหาคม 2565]
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 จัดกิจกรรม ไหว้แม่ ศพด.อบต.บ้านทาน [11 สิงหาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 - 10 (ทั้งหมด 158 รายการ)