องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านทาน

อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
folder รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบเดือนธันวาคม 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
insert_drive_file การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 253
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานในรอบเมษายน ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 339
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 319
insert_drive_file ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 324
insert_drive_file ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผล รอบเมษายน ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 337
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 326
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 341
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 298
insert_drive_file ผลการดำเนินการที่ผ่านมา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2562 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 332
insert_drive_file คู่มือ ภารกิจหลัก อบต.บ้านทาน จัดทำแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2561 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 343
insert_drive_file รายงานการติดตาามและประเมินผล ปี 2560 รอบที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2561 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 326
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1