องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านทาน

อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 83
insert_drive_file เผยแพร่ข้อมูลรายจ่ายปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 77
photo รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 377
photo รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 272
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2561-กันยายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 296
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ต.ค.60-ก.ย.61 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2561 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 292
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1