องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านทาน

อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
folder คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
insert_drive_file คู่มือสำหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file มาตรฐานการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182
insert_drive_file มาตรฐานการบริหารงานระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183
insert_drive_file มาตรฐานสะพาน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 206
insert_drive_file มาตรฐานการดูแลโบรารณสถาน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185
insert_drive_file มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 232
insert_drive_file มาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186
insert_drive_file มาตรฐานการวางผังเมือง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179
insert_drive_file มาตรฐานการควบคุมอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179
insert_drive_file มาตรฐานการส่งเสริมอาชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181
insert_drive_file มาตรฐานการก่อสร้าง บูรณะและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181
insert_drive_file มาตรฐานระบบน้ำสะอาด poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192
insert_drive_file มาตรฐานการส่งเสริมการท่องเที่ยว poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186
insert_drive_file มาตรฐานอ่างเก็บน้ำและเขื่อนขนาดเล็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184
insert_drive_file มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188
insert_drive_file มาตรฐานการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193
insert_drive_file มาตรฐานทางระบายน้ำ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171
insert_drive_file มาตรฐานตลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181
insert_drive_file มาตรฐานถนนทางเดินและทางเท้า poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179
insert_drive_file มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 206
1 - 20 (ทั้งหมด 45 รายการ) 1 2 3