องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านทาน

อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
folder การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
insert_drive_file การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183
insert_drive_file คู่มือการขอใช้รถยนต์ราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 248
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน ที่ 46/2563 เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลเดินทางไปราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 274
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน เรื่อง มาตรการการใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุมัติให้พนักงานส่วนตำบลเข้ารับการอบรม poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 295
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1