องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านทาน

อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี-รอบ-6-เดือน
insert_drive_file การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
insert_drive_file รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file รายงานการติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนบ้านทานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ.2564) รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215
insert_drive_file รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านทาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 348
insert_drive_file รายงานการติดตาามและประเมินผล ปี 2560 รอบที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2560 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 327
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1