องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านทาน

อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
folder ข้อบัญญัติงบประมาณ
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 188
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
insert_drive_file ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 258
insert_drive_file รายละเอียดประมาณการรายจ่าย ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 280
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ตาราง) ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 278
insert_drive_file รายงานประมาณการรายจ่าย (ตาราง) ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 275
insert_drive_file รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ ปี 2654 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 276
insert_drive_file รายงานประมาณการรายรับ (ตาราง) ประจำปีงบประมาณ 2653 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 270
insert_drive_file ข้อบัญญัติ (ลงนาม) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 283
insert_drive_file รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 255
insert_drive_file บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 379
insert_drive_file ส่วนที่ 2 ข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่าย poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 261
insert_drive_file คำแถลงงบประมาณ (รายจ่าย) ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 277
insert_drive_file คำแถลงงบประมาณ (รายรับ) ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 267
insert_drive_file คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 252
insert_drive_file ส่วนที่1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 259
insert_drive_file ข้อมูลเบื้องต้นของ อปท.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 271
insert_drive_file ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 271
description ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2563 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 305
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2562 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 286
1 - 20 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2